Thursday, February 28, 2013

Chat: 17/05/12


moi: uffff mere qunem kes jama eshi pes xosum em ste
  chi lsvum
  spasi mi hat el zangem
 A: հիմա լսվումա
  հա
  
  
10:53 աղցիիի
  նոր ես աչուկներդ բաց արել
  հա՞
  ջան
  խի ես ծիծաղում
  հա
10:55 che
  
  լօլ
  
  ջանա
10:56 ապուշ խաղա
  երբ սկսում են փող գռազ տալ
  գժվելա
  ցանցառ մեկը
  
  լսումեմ
10:58 
  իսկական մարդկանց հետ՞
  հա
  բայց մոռացել եմ ոնց
10:59 հա
11:01 սառեցիր
  չէէէ
  խիա տենց լինում
  
 moi: du e sarecir

19:57
A: լսի էս տեքստն եմ թարգմանում 
  ոնց թարգմանեմ association?
20:02 moi: asociacia
  tenc
 A: ok
  ba inces anum?
  parapumes?
 moi: kam miutyunha parapum em

No comments:

Post a Comment